Menu

Wir sind auf dem Weg zum nächsten Jahr, aber wir sind auch auf dem Weg dorthin …


Wir haben uns für das Jahr 2020 entschieden. In dem Moment haben wir uns kennengelernt und möchten, dass wir uns als Elch-Mitglied kennenlernen. Bepaalde trends die wir öffnen jaren hebben zien groeien, zetten ook in 2020 door. Daarnaast zijn ook zéker een aantal verrassende nieuwe ontwikkelingen, waar wir super enthusiast van worden. Deze hebben namelijk vooral te maken met bewust zijn, bewust

Categories:   General

Comments